Muzycy


Współpraca z Agencją Artystyczną „Guido” zaowocowała cyklem fotografii muzyków specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej podczas edycji festiwalu Muzyka Dawna – Persona Grata Festiwal Bez Końca. Wszystkie prace naświetlone na materiałach Ilford wykonane przy świetle zastanym. Prace były publikowane w kwartalniku Canor.