Fotografia Srebrowa

naświetlaj na Cienie, Wywołuj na Światła

Dokumenty

Fotografia dokumentalna jest moim sposobem obserwacji świata.

Dni kultury i piśmiennictwa słowiańskiego. Zdjęcia wykonano 25.05.2019
we wsi Kotły gm. Bielsk Podlaski. Kodak TMX 3200/35 mm M6.

Lwów, 04.2017. Kodak TX 400/35 mm M6.